Aktiviteter

 1. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i grundskolens afgangsklasser om deres awareness om, holdning til dansk som skolefag.
 2. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i dansk i grundskolens afgangsklasser om deres opfattelse af elevernes kompetencer og motivation til at lære dansk.
 3. Møder med følgende fokusområder:
 • Curriculum og policy
  at undersøge formålsbesksrivelser af dansk i læreplansdokumenter
  at sætte fokus på hvordan den nordiske sprogdeklaration sætter spor i læreplansdokumenter
  at afdække forholdet mellem faget dansk og dansk som undervisningssprog i
  læreplansdokumenter.
 • Lærerkompetence og -krav
  at undersøge såvel formelle kompetencekrav til lærere der underviser i
  dansk som at afdække faktiske forhold
  at undersøge muligheder for kompetenceudvikling og faglig rådgivning
  at undersøge lærernes ønsker om efter- og videreuddannelse
 • Undervisningsmaterialer og læremidler
  at undersøge de læremidler der bliver brugt til undervisning i faget dansk,
  herunder IT
  at undersøge i hvilket omfang dansk bliver anvendt som instrument/
  kommunikationsmiddel i skolens fag
  at afdække om der er overensstemmelse mellem læremidler og
  læreplanernes kompetencemål
 • Didaktik og sprogpædagogik
  at udvikle og konkretisere metoder og strategier
  at sætte fokus på bevidsthed om nytteværdien af målsproget dansk i en
  flersproget kontekst
 • at undersøge hvordan læreplaner implementeres i praksis