Kalaallit Nunaat – Nuuk 2015

Møde i Nuuk 6. – 10. august omkring Dansk som 1., 2. og 3. sprog i Norden

Et Nordplus sprog projekt 

landid-ur-lofti-2   faninn   nuuk

Torsdag d. 6. august:

 • 13:50 Ankomst til Nuuk
 • Indkvartering i Ilinnarfissuaqs forskerboliger
 • 15:00 Fælles orientering + get-together på Ilinniarfissuaq
 • 18:30 Middag på Charoen Porn. Ilinniarfissuaq  v. institutleder Dorthe Korneliussen er vært.

Fredag d. 7. august: Møde på Ilinniarfissuaq kl. 9.00 – 14.00.

Gamli kennaraskólinn

 • Projektets målsætning
 • Præsentation af deltagere
 • Oplæg: Præsentation af resultater fra fælles spørgeskemaundersøgelser foretaget blandt lærere og elever i grundskolens afgangsklasse i de respektive lande.

Workshop

12:00 – 13:00 Frokost fra Cafe Mikleveret på Ilinniarfissuaq.

Workshop

 • Diskussion og sammenligning af lærere og elevers sproglige opmærksomhed og motivation bygget på data fra online spørgeskemaundersøgelser: Hvilke resultater får vi? Hvordan tolker vi de oplysninger vi har? Hvilke forskelle gør sig gældende i de fire lande og hvordan kan forskellene fortolkes?
 • 14:00 – 15:00 Besøge Inerisaavik (skolecentral)

skolecentralen  namsefni

bod9

19:00 –  Spisning på Cafe Prego

Lørdag d. 8. august: Møde på Ilinniarfissuaq kl. 9.00 – ca. 12:00

Diskussion: Hvilke forventninger ligger der bag valg af undervisningsmidler? I hvilken grad lever læremidlerne op til disse forventninger?  

Workshop

12:00 – 13:00 Frokost  fra Cafe Mik, leveret på Ilinniarfissuaq.

 • Oplæg: Bergþóra Kristjánsdóttir, lektor, Aarhus Universitet: Danskfagene i Norden. Læringsmål i danskfaget. Forskelle og ligheder i målbeskrivelser for dansk som andetsprog i Danmark og dansk som fremmedsprog i Island, Færøerne og Grønland.

Workshop

 • Det danske sprogs betydning i de vestnordiske samfund, herunder i uddannelsessystemet.
 • Hvad gør dansk til fremmedsprog, andetsprog, modersmål i landene? 
 • Hvordan beskrives dansk som andetsprogs- og fremmedsprogsfag?

18:00  Spisning: Esmaralda

Søndag d. 9. august: Møde på Ilinniarfissuaq kl. 9.00 – 15-15.30

Diskussion: Hvilket efteruddannelsesbehov er der i landene? Forskelle og ligheder.

Eksempler fra Brimrún Höskuldsdóttir og Margrét Karlsdóttir

12:00 – 13:00 Frokost  fra Cafe Mik, leveret på Ilinniarfissuaq

 • Kulturoplevelser: Besøg i Katuaq (kulturhus), kunstmuseum, nationalmuseet, gåtur: Lille Marlen rundt.
 • Middag på Bones

hopurinn-allur

Hele gruppen samlet.

Solveig, Þórhildur, Brynhildur Bergþóra, Brimrún, Birthe, Dagný, Margrét

Sarita, Louise, Katrín, Olly, Maria  (fotograf: Reginn)

Mandag d. 10. august: Hjemrejse

 •  kl. 14.35.med NY 408
 • Forsinket om godt et døgn på grund af tåge (Overnatning på Hotel Hans Egede)

Tirsdag d. 11. august:  Forsinket hjemrejse

Land og kultur

Modtagelser i Nuuk

Møder i Nuuk

Samvær i Nuuk

Sproget i Nuuk