Forankring

Delprojekt A

Ansvarshavende i Danmark: Aarhus Universitet. Institut for Uddannelse og Pædagogik. Den ansvarshavende har skrevet ph.d.-afhandlingen ”Evas skjulte børn. Diskurser om tosprogede elever i det danske nationalcurriculum” (2006), der handler om Danmarks statslige uddannelsespolitik i forhold til tosprogede elever, herunder med hovedfokus på undervisningen i dansk. Siden forsvaret har Bergthóra som post.doc. foretaget curriculumstudier, som hun formidler igennem undervisning på de forskellige relevante uddannelser, som Århus Universitet tilbyder, ligesom hun skriver artikler og bøger om uddannelsespolitik. Studier i hvordan undervisning i dansk italesættes i de forskellige curricula/læseplaner som første-, andet-, tredjesprog i Færøerne, Grønland og Island vil kunne indgå i relevante uddannelser på Aarhus Universitet, ligesom den nye viden vil kunne formidles i skrift og tale under forskellige former.

Delprojekt B

Ansvarshavende i Island: Islands universitet har ansvaret for uddannelse i dansk på akademisk niveau, BA, MA, Phd.

Dansk hører under Fakultet af litteratur og linguistik og har uddannet en betydelig del af lærere i dansk. I fakultetets regi bliver der foretaget forskning i sprog, didaktik og litteraturvidenskab. Fakultetets personale, undervisere og forskere arbejder under Vigdís Finnbogadóttirs Instituttet hat.

Tungumálaver (i Laugalækjarskóli í Reykjavik kommune): Lærerkompetence/elevkompetence/motivation/didaktik/materialer/e-learning.

Tungumálaver er ansvarlig for uddannelse af elever i nordiske sprog islandske grundskoler og rådgivning til lærere ved brug af digitale media. Tungumálaver har i løbet af 15 år udviklet en holdbar måde at bruge e-learning i undervisning til elever i norsk og svensk (som første- og andet sprog i den islandske grundskole). Eleverne er få og bor spredt i landet men går alle sammen i den samme digitale klasse og har den samme lærer, samme opgaver og differentierede on-line materialer.

De islandske deltagere i projektet har en lang historie som forfattere af materialer til danskundervisningen i grundskolen og de gymnasiale skoler, samt har de initieret til flere innovationer inden for sprogundervisningen i Island.

Delprojekt C

Ansvarshavende i Færøerne: Nám, Tórshavn
Lærerkompetence/elevkompetence/læreruddannelse/motivation/didaktik/materialer/CLIL

Nám er Færøernes center for uddannelse, rådgivning, efteruddannelse. Nám forsyner med undervisningsmateriale og ideer til undervisning, står for kurser for lærere, støtter udviklingsarbejde inden for skolerne, samt opdatering af læseplaner osv.

Delprojekt D

Ansvarshavende i Grønland: Ilisimatusarfik University of Greenland Ilinniarfissuaqs, Institut for Læring, omfatter evaluerings- og udviklingsafdelinger rettet mod folkeskolen. Ilinniarfissuaqs primære opgave er at uddanne studerende til folkeskolelærere med en bachelorgrad. Desuden varetager Ilinniarfissuaq videreuddannelsen af folkeskolelærere gennem diplom, master, og kandidatuddannelser samt efteruddannelser i form af kurser. Instituttet består desuden af afdelingen Inerisaavik, med faglig konsulenttjeneste, evaluering af folkeskolen, pædagogisk udviklingsarbejde, lærebogsproduktion, trykkeri og pædagogisk udlånsafdeling.