Island Reykjavik 2016

Møde i Reykjavík 4. – 8. august omkring Dansk som 1., 2. og 3. sprog i Norden

Gruppen

Et Nordplus sprog projekt 

Mødelokaler í Lauglækjarskóli – Tungumálaver

 

laugalækjarskoli

Torsdag. 4. august

  • Ankomst til Reykjavík
  • Forberedende møde i følgegruppen
  • Indkvartering  – Hotel Cabin
  • Fælles orientering + get-together: VOX – Hilton Nordica (egen regning)
  • Middag (frit valg af sted – egen regning)

 

Fredag d. 5. august

  • Oplæg: Ulla Kofoed, lektor UCC: Den fælles oplevelse som udgangspunkt for sproglæring..  Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil jeg give et bud på, hvordan den fælles oplevelse kan danne grundlag for en undervisning der stimulerer fag og sprogundervisningen på samme tid. I oplægget og diskussionerne vil jeg inddrage Beverly Derewiankas “snegl” som udgangspunkt for planlægning og organisering af sprogbrugsstationer og Derewiankas artikel: Rocks in the Head
  • Ulla  Ulla2
    • Diskussion

kursister1 frokost-da1-1

  • Frokost – Flóran

frokost-da1-1  blom5

  • Oplæg: Præsentation af resultater fra fælles spørgeskemaundersøgelser foretaget blandt lærere og elever i grundskolens afgangsklasse i de respektive lande.
    • Workshop: Hvordan formidler vi resultaterne ud til stakeholders?
  • Besøg på Hvaleyrarskóli í Hafnarfjörður

skolebesoeg1  skolebesoeg2

  • Middag i Hafnarfjörður: Von mathús

Dinner-dag1  gruppen3

Lørdag d. 6. august

  • Oplæg: Bergþóra Kristjánsdóttir, lektor, Aarhus Universitet:  Kultur i dansk som andet- og fremmedsprog.
    • I oplægget bliver der lagt fokus på, hvordan kulturdimensionen præsenteres i de relevante læreplaner for dansk som andet- og fremmedsprog.
    • Der bliver lagt op til diskussion om, hvorvidt læreplanerne danner afsæt for lærernes praksis i danskundervisningen.
    • Endvidere sættes der fokus på, hvilken forståelse af kultur man kan fremanalysere i læreplanerne.
    • Som forberedelse anbefaler jeg at man læser artiklen, ”Kulturforståelse” af Karen Risager fra 2014.

bergþóra  BKR- fyrirlestur-2  BKR-fyrirlestur-1

Workshop

Kultur på vej til frokost

kultur1 kultur2

Frokost

flora flora-pav

lunchdag-2-2 lunch - dag2

  • Kulturoplevelse i byen – Statusmøde i følgegruppen

hinsegindagar

Middag: Sæmundur á sparifötunum – KEX

Søndag d. 7. august:

  • Oplæg: Olly Poulsen: Dansk som andet sprog i Færøerne og præsentationa af handlingsorienteret undervisning
    • hvad eleverne synes om nuværende danskundervisning i skolerne
    • hvilke  ønsker/krav de sætter til en god og givende dansk undervisningstime.
    • en omfattende undersøgelse, og et helt klart resultat:
    • der må og skal ændringer til, hvis elevernes lyst til faget dansk i skolerne skal vækkes.
    • Det kræver en anden undervisningsform en den, der åbenbart bliver brugt.

olly1 Olly2

  • Diskussion
  • Oplæg: Fortsat præsentation af resultater fra fælles spørgeskemaundersøgelser foretaget blandt elever i grundskolens afgangsklasse i Færøerne, ved Sarita Eriksen og  Eydna Waag Høgnesen: Dansk_1-2-3_Framløga.
    • Workshop: Hvordan formidler vi resultaterne ud til stake holders?
  • Frokost – Flóran

floran-brunch flora-pav bloran-brunch2

 

  • Sammenfatning af resultater
  • Brunch: Flóran
  • Krydse af projektets målsætning
  • Middag: Smurstøðin – Harpa

sm-st1 smst2 smst3

Afsked

lokahof  gruppen9-frabaer

 

Mandag d. 8. august

Hjemrejse