Om

Formålet med projektet er at identificere, hvordan de nationale læreplaners indhold udmøntes i danskundervisningen i skolen, herunder hvordan elevers kommunikerede sprogforståelse inddrages, samt at identificere de succesfulde pædagogiske træk og formidle dem videre.

I de områder af Norden hvor man underviser i dansk er forholdene meget forskellige hvad angår hvor tæt på overfladen bevidstheden om dansk sprog og kultur ligger.

Med udgangspunkt i elevers forståelse af hvad det betyder at beherske et sprog som en nøgle til nordisk sprogfællesskab der kan medvirke som redskab i studier, erhverv og samarbejde i fremtiden.

Projektets forventede resultat:

  • kortlægning af dansk som som første-, andet- og tredjesprog i grundskolerne i Danmark, Føroyar og Grønland, samt fælles, brugbare metoder og strategier for at opretholde og viderudvikle dansk både som et fag, samt også et instrument og kommunikationsmiddel i videnstillegnelse i uddanelsessystemet. Hvad skal der til? Hvordan kan vi hjælpes ad? Hvilke midler og erfaringer står til rådighed?
  • danne et netværk lærere og institutioner om undervisning af dansk som
    første-, andet- og tredjesprog.