Bidrag

Curriculum og policy

 • at undersøge formålsbesksrivelser af dansk i læreplansdokumenter
 • at sætte fokus på hvordan den nordiske sprogdeklaration sætter spor i læreplansdokumenter
 • at afdække forholdet mellem faget dansk og dansk som undervisningssprog i læreplansdokumenter

Lærerkompetence og -krav

 • at undersøge såvel formelle kompetencekrav til lærere der underviser i dansk som at afdække faktiske forhold
 • at undersøge muligheder for kompetenceudvikling og faglig rådgivning
 • at undersøge lærernes ønsker om efter- og videreuddannelse

Undervisningsmaterialer og læremidler

 • at undersøge de læremidler der bliver brugt til undervisning i faget dansk, herunder IT
 • at undersøge i hvilket omfang dansk bliver anvendt som instrument/kommunikationsmiddel i skolens fag
 • at afdække om der er overensstemmelse mellem læremidler og læreplanernes kompetencemål

Didaktik og sprogpædagogik

 • at udvikle og konkretisere metoder og strategier
 • at sætte fokus på bevidsthed om nytteværdien af målsproget dansk i en flersproget kontekst
 • at undersøge hvordan læreplaner implementeres i praksis